Grunnsteinen for Gardermoen Campus Helsehus er lagt ned

Onsdag 21. september 2016 ble grunnsteinen for GC Helsehus lagt ned. Seremonien fant sted på byggeplassen, og det var ordfører for Ullensaker kommune, Tom Staahle som la ned steinen.

Inviterte gjester fra aktører som er involvert i byggingen av Helsehuset, blant dem også framtidige leietakere, deltok på markeringen på tomta på Jessheim Nord. Det er Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum kommune som går sammen om et felles helsehus. De er i godt selskap med LHL, PTØ Norge og Vitusapotek som også blir leietakere på GC Helsehus.

Skolekoret fra Romerike Folkehøgskole åpnet med flott sang før Ullensaker-ordfører fikk æren av å legge ned grunnsteinen for det interkommunale helsehuset.
På grunnsteinen var det gravert inn «Grunnsteinen nedlagt 21.09.2016 av Tom Staahle, ordfører i Ullensaker kommune».

I «steinen» la man ned et eksemplar av dagens lokalaviser for området, Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad, sammen med en symbolsk gjenstand fra hver leietaker.

Takk for en flott dag!


Foto: Finn Ståle Felberg