160604fsf0321
Sykehuset reiser seg
160604fsf0042
Det var godt oppmøte under åpen dag på Gardermoen Campus
160604fsf0059
Frode Jahren, generalsekretær (ledelse) i LHL
160604fsf0074
Tom Staahle, ordfører i Ullensaker Kommune
160604fsf0159
Musikalsk innslag
160604fsf0220
Siri Skumlien. prosjektdirektør Nye Tjenester
160604fsf0224
Hege Lundring, adm direktør i LHL-klinikkene
160604fsf0256
Ledelsen i LHL
160604fsf0124
John Normann Melheim, leder av sentralstyret i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke med grunnsteinen
160604fsf0132
John Normann Melheim
160604fsf0136
Grunnsteinen blir lagt ned
160604fsf0274
En liten matpause for barna
160604fsf0284
Siri Skumlien viser hvor sykehuset skal ligge
160604fsf0287
Illustrasjoner av Gardermoen Campus
160604fsf0275
Utstilling av barnetegninger av sykehuset
160604fsf0300
Det ble servert grillmat
160604fsf0030
Barna koste seg i hoppeslottet
160604fsf0354
Inger Molne (t.v.), arkitekt i Nordic Office of Architecture viser byggeplassen
160604fsf0364
Inger Molne og Anders Marc Doser fra Nordic Office of Architecture
160604fsf0311
Sykehuset skal stå ferdig våren 2018