Helsehuset på Gardermoen Campus fullt utleid

Pressemelding 15.12.2015

Byggingen av LHLs nye sykehus ved Gardermoen startet i høst. I oktober ble det klart at det nye lokalmedisinske senteret for Øvre Romerike skal etableres i «helsehuset» i tilknytning til LHLs nye sykehus. Helsehuset skal stå ferdig om 2 år og er nå fullt utleid.

Det er Gardermoen Campus Utvikling (GCU) som eier og utvikler området. Avtalen om sykehuset (28.500 kvm) ble inngått med LHL i sommer, og avtalen om lokaler i helsehuset ble inngått i oktober med Ullensaker kommune på vegne av kommunene Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker.

I desember har GCU i tillegg inngått leieavtaler med PTØ Norge og Vitus Apotek, i tillegg til at LHL har leiet lokaler til sitt hovedkontor i bygget. Dermed er arealer på til sammen 8.200 kvm leiet ut. Av dette leier kommunene 4.300 kvm, LHL (kontorer og møtesenter) 2.800 kvm, PTØ Norge 850 kvm og Vitus apotek 200 kvm. Varigheten for avtalen med kommunene er på 30 år, LHL 25 år og PTØ og Vitus 10 år.

LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke fra hele landet, hvor LHL samlokaliserer landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. Dette vil gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud og gjennom økt kapasitet legges det opp til at LHL-klinikkene kan ta imot nye pasientgrupper.

– Vi skal utvikle et sykehus for fremtiden og flyttingen av hovedkontoret har vært del av planen i etableringen av det nye sykehuset på Gardermoen. Samtidig vil LHL bli del av kompetanseparken Gardermoen Campus med aktører innen vitenskap, helse og omsorg. Nærhet til disse aktørene kan bidra til at vi kan utvikle nye samhandlings- og samarbeidsmuligheter, sier generalsekretær Frode Jahren.

PTØ Norge tilbyr gruppebasert intensiv trening med individuell oppfølging til barn, ungdom og unge voksne med skader i sentralnervesystemet. Dette er et supplement til tilbudet som finnes i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tilbudet er tilgjengelig for alle familier etter avtaler med helseregionene Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Vest.

– Vi i styret i PTØ Norge er overbevist om at det nye hovedsenteret på Campus Gardermoen vil gi arbeidet vårt et betydelig løft til glede for nye og framtidige brukere, uttaler styreleder Tor Inge Martinsen.

De to bygningene som nå er påbegynt vil få et samlet areal på nærmere 37.000 kvm.

Funksjoner som billeddiagnostikk (Røntgen m.v.), pasienthotell og spisesteder/kantine vil være lokalisert i sykehusbygget, men også betjene helsehuset. De fire kommunene som skal samlokalisere sin virksomhet i det lokalmedisinske senteret i helsehuset er Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker.

Det etableres en egen energisentral for området, og grøntområder samt trafikk- og parkeringsområder vil betjene byggene i området.

Bygningene tegnes av Nordic Office of Architecture, som bl.a. har tegnet St. Olafs Hospital i Trondheim og utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Entreprenøren HENT AS har lang erfaring fra sykehusprosjekter.

Det vil bli lagt stor vekt på at også parkområder og byrom skal ha høy kvalitet og innby til opphold og liv. Landskapsarkitekter for prosjektet er Gullik Gulliksen, Oslo.

Bygningene skal forsynes med energi fra områdets eget energianlegg. Varmen fra anlegget vil produseres av energieffektive varmepumper som vil bruke grunnvannsmagasinet som energikilde. Kjøling vil i stor grad dekkes ved å bruke grunnvannet direkte, og er således en svært energigjerrig kilde.

 

Om LHL

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. LHL har ca. 48 000 medlemmer fordelt på rundt 260 lokallag. LHLs visjon er Et bedre liv. LHL driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring, og har eget pasientombud.

LHL eier LHL-klinikkene AS, som tilbyr spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet. LHL-klinikkene har i dag virksomheter på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim, og åpner altså nytt sykehus på Gardermoen i 2018. LHL-klinikkene driver også Kolslinjen. Se lhl.no

Om PTØ Norge

PTØ behandler bl.a. barn og unge med Cerebral Parese. Det er avdelingskontoret på Hamar og Ski som skal flyttes til Gardermoen Campus. For ytterligere informasjon, se vedlagte lenke: http://www.pto-norge.no/pto_norge_1

Om Vitus apotek

Vitus-apotekene tilhører Norsk Medisinal Depot (NMD), som er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Kundene er i hovedsak apotek, bedrifter med tilvirkertillatelse og andre grossister. Vitusapotek er NMD’s heleide apotekkjede, med 228 store og små apotek spredt over hele Norge. www.vitusapotek.no

Gardermoen Campus Utvikling AS:

Gardermoen Campus Utvikling (GCU) eies av Hemfosa (65%) og Aspelin Ramm (35%). Planen for området, som ligger ved Jessheim nær Oslo Lufthavn Gardermoen er utvikle en viktig nærings- og kompetansepark med virksomheter innen helse og pleie, forskning og utvikling, samt utdanning. I tillegg skal det på områder være pasienthotell, butikker og spisesteder. Beliggenheten sikrer tilgang til arbeidskraft og kompetanse, samt tilgjengelighet for pasienter fra andre området av landet i tillegg til pasienter fra det sentrale Østlandet.

Hemfosa

Hemfosa er et svensk eiendomsselskap med en høy andel samfunnseiendommer med statlige og kommunale leietakere. Pr. 30. september 2015 eide Hemfosa eiendommer med total verdi på omlag SEK 31 mrd, inklusive selskapets andel av eiendomsverdiene i samarbeidsselskaper. Selskapets aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.hemfosa.se.

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm er en by- og eiendomsutvikler med virksomhet som i hovedsak knyttet til eiendommer i Oslo og Østlandsregionen samt i Gøteborg og Stockholm. Selskapet, som er familieeiet, eier ca. 600.000 kvm bygg. Selskapet har deltatt i utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen. Konsernets handelsvirksomhet drives i dag av Motek AS. Aspelin Ramm-konsernet har om lag 400 ansatte, hvorav 52 innenfor eiendomsvirksomheten i Norge. Selskapet omsatte i 2014 for ca. NOK 1.4 mrd. hvorav konsernets leieinntekter fra fast eiendom utgjorde ca. MNOK 460. www.aspelinramm.no

 

Kontaktinformasjon:

LHL:
Frode Jahren, Generalsekretær, tlf. 911 31 944, Frode.jahren@lhl.no
Georg Andreas Huus, Markeds- og kommunikasjonssjef, tlf. 907 87 689, georg.andreas.huus@lhl.no

PTØ:
Tor Inge Martinsen, styreleder, tlf. 900 90 791, tim@tima.no

Hemfosa:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, tlf. 070-690 6550, växel 08-448 04 80
Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, tlf. + 47 917 95 216, simon.ottersland@hemfosa.se

Aspelin Ramm:
Gunnar Oveland, Utviklingsdirektør, tlf. 93466820, gunnar.oveland@aspelinramm.no
Sverre Landmark, Markedsdirektør, tlf. 91831230, sverre.landmark@aspelinramm.no