Innlegg: Det krever politisk vilje for å øke takten i det grønne skiftet