Jubler for høyhus i sentrum

Oslo Handelsstands Forening synes det er spennende at høyhuset som er planlagt med boliger midt i Landbrukskvartalet, er tenkt bygget med trevirke.