Julehilsen fra Aspelin Ramm

Julen er en tid for refleksjon og perspektiver. Aspelin Ramm har (som vanlig) hatt et travelt år, hvor vi har fått anledning til å utfolde oss for å bygge selskapet, prosjektene og byene videre. Og det skal vi fortsette med – og vi skal fortsette å snakke om det. Men ikke i dag, for nå er det jul.

Som mennesker har vi sett hvordan krisen i Syria, og konflikter og nød i en lang rekke andre land i Midtøsten og Afrika, har skapt uante lidelser. Året 2015 åpnet våre øyne for alvor. I Aspelin Ramm er vi velsignet med en god kultur og et solid verdigrunnlag, og kreativiteten strekker lenger enn til å handle om å skape best mulig økonomiske resultater. Da vi i sommer overtok et tidligere sykehus på Fagerborg, og omtrent på samme tid så hvordan situasjonen var ved flyktningmottaket på Tøyen var, så vi at vi satt på en unik mulighet for å bidra.

Allerede i september 2015 opprettet Røde Kors et akuttmottak for barn, mindreårige og barnefamilier i bygningen (Pilestredet 77). Vi har stilt huset til disposisjon for Røde Kors, og IKEA har bidratt med møbler og utstyr. En lang rekke andre selskaper har stilt opp med utstyr, klær, leker og mat. Røde Kors har vist seg svært profesjonelle og effektive, og har mobilisert på en måte som vi bare må beundre.

Status så langt? Jo; siden akuttmottaket åpnet har Røde Kors hatt i ca 5000 overnattingsdøgn på mottaket! Mange av de mest sårbare flyktningene som i høst har kommet til Oslo, har fått et tilbud i dette huset, hjulpet av frivillige som har stilt opp for Røde Kors og bidratt med arbeid.

Vi er ikke så flinke til å sende julekort og gaver til andre enn leietakerne våre. Men julens budskap handler om nestekjærlighet og om omsorg for de svake i samfunnet, så la oss heller dele dette med dere. Mest av alt er vi takknemlige for å ha fått anledning til å bidra til et mer inkluderende samfunn.

Omtale av prosjektet:

Akuttmottak for 130 åpner
Hva gjør Røde Kors for flyktninger i Oslo?