Bilde av byggeplass

Klart for helsehus for Øvre Romerike

Pressemelding
23.06.2016


GC Helsehus AS (GCH) har valgt å jobbe videre med HENT AS som partner for videre utviklingen og byggingen av interkommunalt Helsehus på Gardermoen Campus. Eiere av GCH er Hemfosa Samfunnsbygg AS (65 %) og Aspelin Ramm Eiendom AS (35 %).

Vi er glad for den tillit Aspelin Ramm og Hemfosa nok en gang viser oss, og ser fram til å sette i gang med bygging, sier Knut Alstad, markeds- og utviklingsdirektør i HENT. HENT er samtidig godt i gang med byggingen av nytt sykehus på 29.000 kvm (skal drives av LHL klinikkene) for samme eiergruppering på området. Dette skal stå ferdig i januar 2018. Måneden etter skal Helsehuset ferdigstilles.

Helsehuset er interkommunalt for de fire kommunene Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker, som skal samlokalisere sin virksomhet. Prosjektet har et areal på om lag 8.000 kvm.

I planleggingen av prosjektet har man vektlagt gode kvaliteter med fokus på praktiske løsning tilpasset brukerne av bygget samt den langsiktige tanke om miljøriktig, energieffektiv og bestandig bygging.

Arbeidene vil igangsettes innen utgangen av juni 2016.

Om Hemfosa Samfunnsbygg AS
Heleid datterselskap av svenske Hemfosa Fastigheter AB, et eiendomsselskap med en høy andel samfunnseiendommer med statlige og kommunale leietakere. Pr. 31. mars 2016 eide Hemfosa Fastigheter eiendommer med total verdi på omlag SEK 32,6 mrd, inklusive selskapets andel av eiendomsverdiene i samarbeidsselskaper. Selskapets aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.hemfosa.se.

Om Aspelin Ramm Eiendom AS
Selskapet er eid av Aspelin Ramm Gruppen AS, og et eiendomsselskap med virksomhet i Oslo-regionen, Gøteborg og Stockholm. Selskapet eier ca. 500.000 kvm bygg og har store prosjekter under utvikling. Aspelin Ramm-konsernet har om lag 400 ansatte, hvorav 52 innenfor eiendomsvirksomheten i Norge. Selskapet omsatte i 2015 for ca. NOK 1.4 mrd. hvorav konsernets leieinntekter fra fast eiendom utgjorde ca. MNOK 635. www.aspelinramm.no

Foto: Finn Ståle Felberg