Mathallen får Olavsrosa

Knapt to år etter åpningen hedres Mathallen i Oslo med Olavsrosa – symbolet for landets beste kulturhistoriske opplevelsestilbud.

Det er stiftelsen Norsk Kulturarv som deler ut Olavsrosa til dem som verner levende kulturminner – herunder mat- og drikkekultur – i historie omgivelser.

Oslos mathall, som høsten 2012 slo dørene opp i de gamle jernstøperi-lokalene til Vulkan ved Akerselva, rommer både matutsalg og restauranter – og har tatt mål av seg til å bli hovedstadens nye kulinariske møteplass, med sterk satsing på lolkalmat og friske, norske råvarer.

Norsk Kulturarvs fagråd sier dette om tildelingen av Olavsrosa til Mathallen:

«Mathallen får Olavsrosa for godt føredøme på vellukka bytransformasjon av eldre, verneverdig industribygg med tilpassing til ny, bærekraftig bruk med dei antikvariske verdiane i behald».

Les mer på VG.no

Olavsrosa

Mathallen Oslo, Norsk Kulturarv, Visit Oslo og byggherre Aspelin Ramm Eiendom er representert på bildet.