Bilde av mønster

Meld deg på Aspelin Ramm prisen 2017

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge. Nye «mastere» fra alle landets universiteter og høgskoler som utdanner eiendomsutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere er invitert til å delta. Kun masteroppgaver som er bedømt til A eller B fra 2016 eller 2017 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter.

Innsendingen skal omfatte et sammendrag på opptil 200 ord samt oppgaven. Karakteren skal angis. Studenter som pr. fristen ikke har fått sine oppgaver sensurert, må ettersende resultatet av sensuren senest 16. september.

Frist for innsending påmelding er 15. august. Meld deg på Aspelin Ramm prisen 2017 her.

Under Oslo Urban Arena i Folketeatersalen i september vil et uvisst antall oppgaver få anledning til å presentere seg for publikum, og det blir kåret en vinner: Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling i Norge.

Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger.

Se program for Oslo Urban Arena her.

Juryen
Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO. Resten av juryen består av Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. i by- og regionplanlegging ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

Tidligere vinnere
– 2016: Tin Phan med oppgaven «Coworking Spaces». Student ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO).
– 2015: Even Bakken med oppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Brosjyre med oversikt over innsendte masteroppgaver
Master Pitch 2016 (pdf)


Foto: Oslo Urban Arena