Nettside viser Vulkan energisentral i sanntid

Vulkan energisentral minutt for minutt
www.energisentralen.no

Aspelin Ramm har i samarbeid med ORAS, Abicon Elektro og Norconsult laget en nettbasert animasjon av Vulkan energisentral i sanntid – minutt for minutt. Hensikten er å spre informasjon om hvordan lokale energikilder kan tas i bruk.

– Det er et stort potensiale for å ta i bruk lokale og fornybare energikilder i bygg og eiendom. Vi ønsker å bidra til å styrke dette gjennom å spre kunnskap, uttaler Isak Oksvold i Aspelin Ramm.

– Åpenhet og deling av informasjon om fornybare energikilder er en viktig forutsetning for å utvikle bruken. På www.energisentralen.no skal vi i tillegg til å presentere nøkkeltall for anlegget i sanntid, også gi spesielt interesserte brukere anledning til å dykke dypere ned i materien, ved f.eks. å kunne studere energiflyten, mulighet for nedlasting av relevante presentasjoner og rapporter.

Vulkan energisentral er en varmepumpesentral som levere varme og kjøling til bygningene på Vulkan. Energikildene som inngår er overskuddsvarme, solvarme og geoenergi. Anlegget har fjernvarme som reserve og topplast.