Nyskapende østerisk arkitektbyrå engasjert i Landbrukskvartalet

Nyskapende østerrisk arkitektbyrå engasjert i Landbrukskvartalet Får støtte fra Enova for å utvikle innovative energiløsninger: Landbrukskvartalet på Grønland i Oslo har som første hele by-kvartal fått status som forbildeprosjekt i