Illustrasjon av Pilestedet 77

Nytt liv i Pilestredet

En gang et topp morderne sykehus, så et midlertidig asylmottak – og snart splitter nye boliger. Pilestredet 77 får nytt liv.

Tekst: Ruth Astrid L. Sæter

Sykehus og utdanningsinstitusjon, psykiatrisk klinikk og asylmottak. Det gamle Menighetssøsterhjemmet sykehus har blitt brukt til så mangt. Nå skal det bli boliger her.

I bakken ovenfor Fagerborg kirke i Oslo, med utsikt mot grønne lunger, kirkespir og byliv, ligger et ærverdig bygg fra 1880-årene. Da det ble bygget, var det en topp moderne kirurgisk klinikk. I mer enn 100 år fikk byens innbyggere helsehjelp her, og mang en sykepleier har utdannet seg ved Menighetssøsterhjemmet sykehus i Pilestredet 77. Ved årtusenskiftet ble bygget tatt i bruk som psykiatrisk klinikk. I 2015 besluttet Helse Sør-Øst å selge det 2800 kvadratmeter store helsebygget– og Aspelin Ramm la inn det høyeste budet. Nå skal de gi den 218 mål store tomten nytt liv.

– Det gamle sykehuset ligger i et boligområde, og det er en naturlig transformasjon vi setter i gang når vi nå skal bygge leiligheter her, sier Anne-Hilde Bråtebæk, utviklingssjef i Aspelin Ramm. Faktisk har Aspelin Ramm allerede huset folk her, i noen travle måneder fra september, 2015 til februar 2016.


Midlertidig flyktningmottak
Da Aspelin Ramm overtok Pilestredet 77 i juli 2015, begynte det europeiske storsamfunnet å innse omfanget av flyktningstrømmen fra Syria, Midtøsten og Afrika. Også Norge merket pågangen; siste halvår i 2015 kom det flere hundre asylsøkere hit hver uke. Kapasiteten i det ordinære mottakssystemet var sprengt, og myndighetene oppfordret til «dugnad» blant eiendomsselskapene, slik at lokaler som ellers sto tomme, kunne huse flyktninger.

– Vi hadde akkurat overtatt Pilestredet 77, og det passet fint å kunne la Røde Kors disponere de tomme lokalene, forteller Bråtebæk. I september ble Pilestredet Akuttinnkvartering opprettet, der nyankomne asylsøkere kunne være mens de ventet på å registrere seg hos politiet. Bygget ble klargjort på mindre enn fire dager, og hadde plass til 130 flyktninger om gangen. Akuttinnkvarteringen var i drift frem til februar 2016.


Leiligheter i historisk område
Nå skal Aspelin Ramm videreutvikle Pilestredet 77 sammen Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA), som vant arkitektkonkurransen for eiendommen.

– Juryen landet på RRA på grunn av den gode tilpasningen til nabolaget, dimensjoneringen, egenarten og potensialet for karakterfulle leilighetsbygg med gode planløsninger, forteller Anne-Hilde Bråtebæk, som gleder seg til prosjektet.

– Byutvikling er en spennende disiplin: Vi skal transformere en liten del av et større område med ulike kjennetegn og et vell av historier. Nabolaget på Fagerborg er et slikt historisk område, og vi tror at et vellykket prosjekt her vil vise sammenhengen mellom byens fortid og fremtid på en måte som skaper nysgjerrighet og engasjement. Dessuten tenker vi at et nytt serveringssted vil være et populært og positivt bidrag til området, avslutter hun.