Samarbeider for å finne nye løsninger for byggavfall