Sharing is caring

Det kommer mye godt ut av deling. Det kan markedsdirektør Sverre Landmark skrive under på.

Felles kantine, bilpool, gjenbruk av energi og utearealer alle kan bruke. Det er mange måter å dele på, og det lønner seg for både økonomi, miljø og samfunn. Markedsdirektør Sverre Landmark utdyper:
– Ta kantiner som eksempel. Alle mellomstore og store bedrifter vil ha et kantinetilbud til sine medarbeidere, men det krever areal – areal som vanligvis ikke er i bruk store deler av kontor-tiden. På Vulkan har vi flere bedrifter som trenger kantine, men som ikke har areal å avse. Samtidig har vi PS-hotellet som har areal og ledig kapasitet ved lunsjtider, etter at overnattingsgjestene har spist frokost og sjekket ut. Å koble disse sammen betyr vinn-vinn for begge parter og bedre utnyttelse av arealene. Det lønner seg økonomisk, energi- og miljømessig. I tillegg bidrar det til sysselsetting og sosialt byliv. Når man går for å spise i et annet bygg, får man rørt på seg, man ser andre folk, man kommer seg litt ut. Det handler om å tenke klokt rundt areal, rett og slett, sier markedsdirektøren.

Han nenver andre tiltak som handler om å dele: Vulkan har et energisystem der overskuddsvarme fra ett bygg brukes til å varme opp dusjvann i et annet, for eksempel. På Vulkan er det også etablert en bilpool med fire biler som alle kan bli medlem av. Det sies at én bilpool-bil erstatter mellom 5 og 15 privatbiler.
Endra mindre plass i byen tar imidlertid syklene: På ALNA Senter er det våren 2015 etablert en sykkelservice-stasjon, der man kan gjøre mindre reparasjoner, fylle luft i dekkene og vaske sykkelen samtidig som man kan fylle vannflasken til resten av turen.  En tilsvarende stasjon er satt opp på Rosenholm Campus. På Tjuvholmen er det en egen sykkel- og smørebod, tilpasset dem som ikke har plass til dette i egen leilighet. Der kan de reparere sykkelen i sommerhalvåret og preparere ski i vinterhalvåret.
– Hele byens grunnleggende idé er faktisk – nettopp – deling. Folk kommer sammen, deler plassen, deler kunnskapene og dekker komplementære behov. Derfor er deling egentlig bare grunnleggende logisk, avrunder Landmark.

Artikkelen er tatt fra vår miljørapport. Denne kan leses i sin helhet her

Tekst: Ruth Astrid L. Sæter, Foto: Finn Ståle Felberg