Solvett i Drammen

Her får du en solskinnshistorie. Bokstavelig talt.

Det startet med en visjon om å realisere fremragende og miljøvennlig arkitektur, med utstrakt bruk av solceller. Og resultatet ble grønt – på mer enn én måte. I dag smykker gjerne Solsmaragden på Union Brygge i Drammen seg med tittelen Norges mest innovative energibygg.


Bedre enn kravene

– Da vi startet planleggingen av Energibygget på Union Brygge, ville vi lage noe som bidrar til det grønne skiftet og som kunne tiltrekke seg miljøbevisste leietakere, forteller Trond Åsheim, administrerende direktør i Union Eiendomsutvikling. Selskapet, som har utviklet Union Brygge for fullt siden 2002, er eid av Selvaag Eiendom og Aspelin Ramm Gruppen.

– I prosessen økte vi ambisjonene gjennom dialog med Enova til å bygge et passivhus i energiklasse A. Vi gikk gjennom tre steg for å nå målene. Først ville vi overgå en del av kravene i TEK10, og gjennomførte ulike tiltak innen blant annet isolering og tetthet, styringssystemer og effektstyring, forteller Åsheim.

– Så iverksatte vi tiltak for å tilfredsstille passivhusstandard, som LED-belysning og ytterligere reduksjon av kuldebroer. Neste steg var å montere solceller på taket, med en forventet årsproduksjon på 50 500 kWh. Solcellene bidro faktisk med strøm allerede i byggeperioden, tilføyer direktøren.


Kostbar innovasjon

Og så, det virkelig innovative med Solsmaragden: Åsheim & co ville ikke bare ha tak med solceller, de ville kle hele bygget med grønne solceller. Slike er imidlertid ikke hyllevare. Ei heller billig. Men med god hjelp fra energiselskapet Fusen, greide de å spore opp en belgisk produsent som har utviklet en egen løsning: fasadekledning med innebygde solceller – og som leveres i akkurat den fargen og formen kunden måtte ønske.

– Løsningen var ikke brukt i byggeprosjekter før, så vi tok en sjanse da vi valgte det belgiske produktet. Men vi kunne ikke la den sjansen gå fra oss, forteller Åsheim.

Dermed ble 1242 kvadratmeter med grønn, strømproduserende fasadekledning bestilt og montert, til en kostnad på 3,4 millioner kroner.

– Vi greide faktisk å få ned merkostnadene for den grønne fasaden med fem millioner kroner fordi vi gikk for en ny og innovativ løsning. Og fordi vi monterte fasaden med lokal entreprenør, sier Åsheim.

Dermed fikk Union Eiendomsutvikling 1,5 millioner i støtte fra Enova, og i desember 2015 flyttet de første leietakerne inn. Passende nok er det Energiselskapet Buskerud som nå bor i Drammens nye energibygg, som skal produsere drøyt 100 000 kWh i året.

– Solsmaragden produserer nesten en fjerdedel av byggets totale elektrisitetsbehov. Det er vi stolt av, sier en fornøyd direktør.


Tekst: Ruth Astrid L. Sæter