Sverre Landmark til ProBiz

Etter nær femten år i Aspelin Ramm har Sverre Landmark (57) tiltrådt som partner i ProBiz AS fra årsskiftet.