Sykehusprosjektet er godt i rute når 2016 går mot slutten

Sammen med Hemfosa Samfunnsbygg AS bygger vi det nye LHL-sykehuset på Gardermoen Campus. Et nytt år står for døren og vi kan konstatere at sykehusprosjektet er i god rute mot åpningen i januar 2018.

Byggets fasader er snart ferdigstilt og innredningsarbeider er godt i gang i de øverste etasjene. Innvending er alle rom etablert og tekniske installasjoner monteres i stort omfang. Det arbeides også med forberedelser til montasje av medisinsk utstyr, som begynner våren 2017.

Oslofjord Varme skal levere varme og kjøling til bygget og har i høst etablert brønnpark for å hente ut energi fra grunnvannet. De er også i ferd med å montere siste del av energisentralen i bygget. Anlegget skal kjøres i gang for test og innregulering våren 2017.

Prosjektet har stort fokus på energibesparende løsninger, og arbeider med etablering av flere av de innovative løsningene valgt i prosjektet for å oppnå dette. I dette arbeidet er Enova også involvert, ettersom Enova gir større til prosjektet.

Det er nedlagt et stort arbeid med etablering av ekstern infrastruktur til tomten i 2016. Blant annet er trafikken nå satt på i den nye rundkjøringen i krysset FV174xFV454. Vann- og avløpsledninger og høytspentforsyning er også kommet på plass gjennom høsten.

I skrivende stund er entreprenørenes fokus rettet først og fremst mot innredningsarbeider i sykehuset og de arbeider med god fremdrift. Prosjektet følger fremdriftsplaner og budsjetter, så alt ligger til rette for at LHL kan ta bygget i bruk som planlagt i 2018.

Når julehøytiden er avviklet vil prosjektets fokus rette seg mot forberedelse til ferdigstilling og kompletteringsarbeider. Første halvår i 2017 vil bli brukt til å fysisk ferdigstille bygget, mens fra høsten av blir tiden brukt til igangkjøring og innregulering av tekniske systemer. Medisinteknisk utstyr vil også bli montert i denne perioden.

Det er satt i gang arbeid med å finne leietakere til nye byggetrinn på eiendommen og flere interessenter har meldt seg. Dette arbeidet videreføres inn i 2017. Dersom noen vet om noen potensielle leietakere som er på flyttefot så er det lurt å tipse de om mulighetene som finnes på Gardermoen Campus!

Med julehilsen fra Gardermoen Campus!

www.gardermoencampus.no