Hausmannsgate 16

Generell fakta om eiendommen:

 • Adresse: Hausmannsgate 16
 • Postadresse: 0182 Oslo
 • Areal: 8.418 kvm
 • Antall etasjer: 6
 • Type areal: Kontor, bolig, utstillingshall, restaurant, undervisningsbygg v/Elvebakken skole.
 • Energiklasse: D

Kontaktpersoner for eiendommen:

 • Husvert (fellesareal, utvendig): Aspelin Ramm Drift AS
 • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
 • Drift: Naser Fetisi, tlf.: 41 03 84 11. E-post: fetisi@vulkanoslo.no

Adgangskort/nøkler

 • For tilgang til eiendommen brukes adgangsbrikke med kode (fire siffer) etter kl. 17:00.
 • Hvis kortet ikke virker, ta kontakt med Servicetorget.
 • For å bestille adgangskort, benytt Servicetorget (bestilling) http://web199.s-torg.no

Alarm:

 • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
 • Egen vakttelefon etter vanlig kontortid: Kort og kode.
 • Vaktselskap: Securitas.
 • Generell vaktrutine: Streif på kveld/natt.

Avfallshåndtering:

 • Vanlig søppel: Eget avfallsrom i U etg. ved garasje nedkjøring.
 • Kildesortering: Eget avfallsrom i U etg. ved garasje nedkjøring.
 • Komprimering: Eget avfallsrom i U etg. ved garasje nedkjøring.
 • Det er også beholdere for papp og restavfall bak bygg A, som kun skal benyttes av bygg A og E.

Brann:

 • Samlingsplass ved brann: Det er 3 samlingsplasser. Se opphengt branninstruks for din arbeidsplass.
 • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug.
 • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Garderober/dusjanlegg:

 • Dame- og herregarderobe med dusj kun i Elvebakken skole sine lokaler.
 • Låsbare skap kun i Elvebakken skole sine lokaler.

Gardin/persienne styring

 • Persiennestyringen manuell betjening.

Heiser:

 • Antall heiser i eiendommen: 3 personheiser, 1 i boligdelen, 1 i bygg A og 1 i skolebygget.
 • 1 rullestolheis i 1 etg Elvebakken skole sine lokaler.
 • 2 plattformheiser i Doga sine lokaler.
 • Hvem skal kontaktes ved stans/driftsproblemer: Servicetorget http://web199.s-torg.no

Innbrudd:

 • Rutiner for innbrudd: Ta kontakt med driftsleder Tron Nordhaug.

Kantine:

 • Ingen felles kantine for bygget. Doga driver kafe på dagtid.

Nabolaget:

 • Nærmeste restaurant/overtidsmat: 2 restauranter i bygget; Funky Fresh Foods i lokalene til Doga og en nede mot elven, Way Down South (åpner 01.03.2019).

Oppvarming:

 • Eiendommen varmes opp elektrisk ved varmeovner.

Parkering:

 • Det er kun eget garasjeanlegg i u.etg for leieboerne i boligdelen.
 • Antall plasser ute: ca. 8. stk.
 • Kontaktperson for leie: Anne-Cathrine de Lange.
 • Noe få offentlig gratis P-plasser i gaten Østre elvebakke.

Postkasser:

Renhold:

 • Frekvens på renhold i fellesarealer: 2 ganger i uken.
 • Leverandør: Garcias Renhold.
 • Utvendig vindusvask: Fast 2 ganger i året (vår og høst) av Helt Rent.
 • Feiing av uteareal: En gang hver morgen av Garcia Renhold.

Skilting:

 • Kontakt driftstekniker Naser Fetisi for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

 • Kraft: Fjordkraft.
 • Nett: Hafslund Nett.

Sykkelparkering:

 • Det er sykkelparkering i eiendommen.
 • Ny sykkelparkering innendørs i bygg A, 1 1/2 etasje opp i hovedinngang.

Toaletter:

 • Det er ikke felles toalettanlegg på eiendommen. Kun i hvert leieforhold.

Ventilasjon:

 • Helautomatisk klimaanlegg.

Ta kontakt med disse personene i forkant av:

 • Fest/arrangement: Tron Nordhaug.
 • Endring i leieobjektet: Anne-Cathrine de Lange.
 • Montering av objekter på fasade eller tak: Tron Nordhaug.
 • Fremutleie: Anne-Cathrine de Lange.