Utslippsfrie byggeplasser: – Det nytter ikke å sitte stille og skru av lyset