Vil frede store deler av Kjeller

Riksantivaren vil frede både mange av de eldste forsvarsbyggene og deler av arealet på Kjeller. 430 dekar av ialt 1000 dekar foreslås gjort til beskyttelsessone. Riksantikvarens foreløpige konklusjon ble gjort kjent ved 15-tiden torsdag.