– Byutvikling har et enormt kompetansebehov og må tenke nytt