Landbrukskvartalet

Sammen med Schweigaards gate 34 AS og Vedal er vi i gang med utviklingen av det tradisjonsrike Landbrukskvartalet, der Fellesmeieriet lå i sin tid. Midt i de tradisjonsrike kvartalene i møtet mellom Grønland, Gamlebyen og den voksende «nye» byen rundt Oslo S og i Bjørvika er det mye energi! Meierieiendommen skal ha forskjellige funksjoner, slik at det kan leve døgnet rundt. Norges Bondelag og ulike virksomheter med tilknytning til landbruket skal fortsatt ha tilhold her. Reguleringsarbeidet startet i 2016, og bygging forventes å kunne starte i 2020.

Gå inn på www.landbrukskvartalet.no og www.greenhouseoslo for mer informasjon.