Et nettverk for naturvitenskap og nytenking i Oslo Science City

Campus Ullevål blir et senter for klima, energi, miljø og geofag med 1500 arbeidsplasser i hjertet av Oslo.

Utviklingen av Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger samtidig til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av Campus Ullevål.

Målet er at Campus Ullevål blir et innovativt senter for forskning og næringsliv og et viktig bidrag inn i Oslo Science City.

Nybygget skal utvikles, eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

Kontaktpersoner

Mona Aarebrot
Mona Aarebrot
Direktør eiendom og marked
97 68 92 25
maa@aspelinramm.no
Trond Erik Sveen
Trond Erik Sveen
Direktør prosjekt og miljø
97 19 51 77
Trond.erik.sveen@aspelinramm.no

Et nettverk for naturvitenskap og nytenking i Oslo Science City