Vi dyrker nabolaget

Det vi kaller Landbrukskvartalet ligger mellom mangfoldige Grønlandsleiret og Schweigaardsgate, og inneholdt lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Helt fra 1912 har kvartalet blitt utviklet, der ny bygningsmasse kom til ettersom behovet oppsto. Den sentrale beliggenheten midt i byen, i spenningsfeltet mellom historisk og ny by, mellom business og basar, gir grobunn for en interessant utvikling som tar utgangspunkt i stedets og nabolagets kvaliteter og egenart.

Nå er strøket også i ferd med å bli en forlenget arm av Oslos forretningsstrøk mot sentrum og Bjørvika. Landbrukskvartalets grunnholdning bygger på arven fra meieritida, med fokus på urban matkultur, gode råvarer og aktiviteter knyttet til mat. Prosjektet skal dessuten demonstrere landbrukets rolle i det grønne skiftet ved utstrakt bruk av tre- og biobaserte byggematerialer.

Kvartalet står nå ovenfor en betydelig utviklingsprosess, og er ett av flere bidrag til en vesentlig områdeutvikling i Oslo indre øst. Utviklingen vil være en kombinasjon av bevaring av eksisterende bebyggelse, nybygg, påbygg og nye byrom. Sammen med Norges Bondelag og Vedal vil vi utvikle gode bolig- og bykvaliteter. Landbrukskvartalet skal bli et flerfunksjonelt byområde med boliger, næringsarealer, mindre produksjonslokaler, kontor, hotell og serveringssteder. Vi har høye miljøambisjoner og vil at det nye Landbrukskvartalet skal åpne seg både for nye beboere og til eksisterende nabolag. Det kan ikke være helt på jordet!

Kontaktpersoner

Maren Bjerkeng
Maren Bjerkeng
Direktør Utvikling
98 47 64 19
maren@aspelinramm.no

Vi dyrker nabolaget