Landbrukskvartalet

Området mellom Grønlandsleiret og Schweigaards gate skal bli et flerfunksjonelt byområde med fokus på matkultur.

Utviklingen omfatter bevaring av eksisterende bebyggelse kombinert med nybygg, påbygg og nye byrom. Landbrukskvartalet vil bestå av boliger, næringsarealer, mindre produksjonslokaler, kontor, hotell og serveringssteder.

Landbrukskvartalet bygger på arven fra områdets gamle meierianlegg, med fokus på urban matkultur, gode råvarer og aktiviteter knyttet til mat. Prosjektet skal dessuten demonstrere landbrukets rolle i det grønne skiftet med utstrakt bruk av tre- og biobaserte byggematerialer.

Prosjektet er et av flere bidrag til en vesentlig områdeutvikling i Oslo indre øst.

 

Kontaktpersoner

Maren Bjerkeng
Maren Bjerkeng
Direktør byutvikling og arkitektur
98 47 64 19
maren@aspelinramm.no
Arnulv Eskeland
Arnulv Eskeland
Prosjektsjef
40 63 75 43
ae@aspelinramm.no

Landbrukskvartalet