Union Brygge

Drammens hotteste bydel, bygget rundt en kjerne av kulturliv. Her vil alle bo, studere, jobbe og være sosiale. Et stort mangfold av næring, studenter, kultur og et betydelig antall boliger gir en vellykket utbygging.

Et referanseprosjekt for god byutvikling.