Kjeller: En ny bydel i Lillestrøm

Kjeller er et prioritert vekstområde for Lillestrøm. Sammen med kommunen og Forsvarsbygg skal Aspelin Ramm være en aktiv del av utviklingen.

Den militære flyplassen på Kjeller skal være operativ ut 2023, før Forsvarsbygg avhender området på 1000 mål. Kommunen har varslet oppstart for utarbeidelse av kommunedelplan i 2020.

Aspelin Ramm eier en tomt på 91 mål. Planlagte prosjekter er blandet bruk, med en stor andel bolig- og bymessige funksjoner og byrom. Riksantikvaren har varslet oppstart av fredningssak, og alle involverte samarbeider tett for å sikre at historien blir en viktig del av utviklingen.

 

Kontaktpersoner

Maren Bjerkeng
Maren Bjerkeng
Direktør byutvikling og arkitektur
98 47 64 19
maren@aspelinramm.no

Kjeller: En ny bydel i Lillestrøm