Når Lillestrøm blir Storestrøm

Kjeller er i forandring; den militære flyplassen på Kjeller skal være operativ ut 2023, deretter skal Forsvarsbygg avhende det 1000 mål store området. Kommunen har varslet oppstart for utarbeidelse av kommunedelplan. Hele området er del av et prioritert vekstområde i Skedsmo (fra 2020 Lillestrøm) kommune, og er et viktig utviklingsområde for Lillestrøm by.

Vi eier en tomt på 91 mål, og vil være en aktiv part i utviklingen og transformasjonen til en sammensatt og flerfunksjonell bydel. Sammen med Sweco gjennomførte vi i 2017 et studentprosjekt om Kjeller flyplass der et tverrfaglig studentteam fikk frie tøyler til å lage en plan for flyplassen, så vi har en lang rekke ideer på sjekklisten.

Lillestrøm har utviklingsmuligheter i to retninger; mot Kjeller i nord og mot Nesa i øst. Kjeller først. Vårt planlagte prosjekt vil være blandet bruk, med en stor andel bolig og bymessige funksjoner og byrom. Riksantikvaren har varslet oppstart av fredningssak, og sammen med Forsvarsbygg og Kommunen samarbeider vi tett for å utforske og ivareta verneverdiene, for å se hvordan historien på best mulig måte kan ivaretas som del av utviklingen.

Kontaktpersoner

Ingvild J. Roald
Ingvild J. Roald
Prosjektleder Utvikling
41 44 03 22
ir@aspelinramm.no

Når Lillestrøm blir Storestrøm