Lille Uranienborg: I slottets bakhage

Landsbyen bak slottet har et spennende potensial for attraktive boliger, publikumsrettede funksjoner og nye byrom i en historisk kontekst.

Eiendommene i Parkveien var blant de første som ble utbygget i tråd med slottsarkitekt Hans Ditlev Frantz Linstows plan fra 1838. Innenfor vår eiendom ligger tre villaer oppført i 1840-årene, omkranset av murgårdsbebyggelse og representative forhager.

Området som skal utvikles er sammensatt av bebyggelse fra ulike epoker og preges i dag av næringsfunksjoner. Byantikvaren skal utarbeide reguleringsplanen, som vil omfatte hele kvartalet.

 

Kontaktpersoner

Vanessa Vindvik
Vanessa Vindvik
Prosjektleder utvikling
92 29 95 75
vv@aspelinramm.no

Lille Uranienborg: I slottets bakhage