Bakgårdsslottet

Landsbyen bak slottet har et spennende potensial for attraktive boliger, publikumsrettede funksjoner og nye byrom i en historisk kontekst.

Eiendommene i Parkveien var blant de første som ble utbygget i tråd med slottsarkitekt Hans Ditlev Frantz Linstows plan fra 1838. Innenfor vår eiendom ligger tre villaer oppført i 1840-årene, omkranset av murgårdsbebyggelse og representative forhager.

Området som skal utvikles er sammensatt av bebyggelse fra ulike epoker og preges i dag av næringsfunksjoner. Byantikvaren har utarbeidet reguleringsplanen for hele kvartalet, som nå er sendt til PBE.

 

Kontaktpersoner

Maren Bjerkeng
Maren Bjerkeng
Direktør byutvikling og arkitektur
98 47 64 19
maren@aspelinramm.no

Bakgårdsslottet