I slottets bakhage

På 1600- og 1700-tallet kunne byens borgere skaffe seg eiendomsrett for løkker til jordbruk utenfor byen. Utover 1800-tallet ble løkkene etterhvert til lystgårder, med vakre navn som Sommerro og Incognito. Parkveien 27-31 som også kalles Lille Uranienborg, i Slottsparkens nordre hjørne, var blant de første eiendommene som ble utbygget i tråd med slottsarkitekt Linstows plan fra 1838. Intensjonen var å omkranse parken med villabebyggelse langs Parkveien og Wergelandsveien.

Innenfor eiendommen ligger det tre villaer omkranset av murgårdsbebyggelse. Villaene ble oppført i 1840-årene med representative forhager, og tilsammen er fem bygg fredet av Riksantikvaren. Aspelin Ramm inngikk i 2018 samarbeid om utvikling av eiendommen med Bertel O. Steen, som har eid eiendommen siden begynnelsen av 1900-tallet. Området som skal utvikles er sammensatt av bebyggelse fra ulike epoker og preges i dag av ulike næringsfunksjoner.

Den meget anerkjente arkitekten Reiulf Ramstad, selv Homansbybeboer, ble etter et parallelloppdrag om utviklingen av eiendommene i 2018, valgt for videre samarbeid med Parkveien Utvikling om videreutvikling av et skisseprosjekt som vil danne underlag for reguleringen av området. Byantikvaren skal utarbeide selve reguleringsplanen, som vil omfatte hele kvartalet. Området har et spennende potensiale for fremtidige og attraktive boliger, publikumsrettede funksjoner og sekvenser av byrom i en historisk kontekst.

Kontaktpersoner

Vanessa Vindvik
Vanessa Vindvik
Prosjektleder Utvikling
92 29 95 75
vv@aspelinramm.no

I slottets bakhage