Ruseløkkveien 26

På en av de mest sentrale tomtene i Oslo oppføres 68 400 kvm i samarbeid (50-50) med Storebrand Asset Management Eiendom. Størstedelen av arealet blir kontorer, men en viktig del av komplekset blir publikumsrettet. Tomten er på 6,1 dekar, og det er kort vei til det meste i Oslos «Central Business District». Høy kvalitet på arkitektur og materialvalg, og selvsagt skal dette bygget ha de beste energi- og miljøkvaliteter. Et bygg som skal prege Vika og gjøre Oslo enda mer attraktiv.